Tuesday, January 1, 2013

[ π ε ρ ι κ ύ κ λ ω σ η ]


                                              Φίλησα   μέσα σου
έσκυψαδίπλα σου,
               
                      χώρεσα  πλάι σου,       λύγισα   μπροστά σου.

    Έπεσα  πάνω σου,
            
                 πέταξα  γύρω σου,           χτύπησα πίσω σου,

                                          στάθηκα εμπρός σου.

          Κοίταξα τα μάτια σου.
                                    
                              Μ'όλους τους τρόπους.

No comments: